آبیاری نوین تنها راه کاهش مصرف آب در کشاورزی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟