آب تنها رودخانه استان سمنان 35 درصد کم شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟