آزادشدن نرخ ارز به سود تولید کشور است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟