آماده واگذاری پست معاونت شهرداری هستم/ریاست کمیته ملی المپیک افتخاری است نه شغل | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟