آمانو: بر اساس پروتکل الحاقی، فرقی بین سایت‌های نظامی و غیرنظامی نیست | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟