آمریکا با خروج از برجام اعتبار خود را از دست داد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟