آیین تشییع پیکر آیت الله شیخ مرتضی اشرفی در شاهرود | سايت خبري شاهرود