آیین سنگ زنی در روستای اعلاء سمنان | سايت خبري شاهرود