آیین هفتمین روز درگذشت استاد مطهری نژاد در دامغان | سايت خبري شاهرود