اتفاقی عجیب که در ماجرای حضور جنجالی علی کریمی در برنامه ۹۰ رخ داد  | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟