اجتماع بزرگ لبیک یا رسول الله در دامغان | سايت خبري شاهرود