احیاء بافت تاریخی سمنان نیازمند مشارکت بخش خصوصی است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟