ارائه خدمات به تمام خودروهای غیر سایپایی، در دستور کار امداد خودرو سایپا است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟