ارائه لیست اموال از سوی ۹ نفر در دولت دوازدهم/ صدور حکم قصاص برای قاتل بنیتا | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟