ارزش هر تن کالای صادراتی سمنان امسال از متوسط کشوری فراتر رفت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟