از خودگذشتگی علی دایی برای پرسپولیس + تصویر | سايت خبري شاهرود