اسامی مصدومان انتقالی زلزله به بیمارستان های تهران وکرج | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟