اسامی مصدومان انتقالی زلزله کرمانشاه به تهران و کرج | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟