استان سمنان 12 هزار و 500 حافظ قرآن دارد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟