اطاعت از ولی فقیه رکن اساسی مقابله با دشمنان است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟