اعزام هیأتی از مجلس برای بررسی اوضاع مسلمانان میانمار | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟