اقدام عجیب پسر جوان برای فرار از سربازی | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟