امام جمعه شاهرود: دشمنان بدنبال سوء استفاده از خواسته بحق مردم بودند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟