امام جمعه شاهرود: فریادهای ترامپ،از ضعف امریکاست | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟