انبارهای بدون شناسه به عنوان احتکار کالا ضبط می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟