انتخاب اعضای هیئت رئیسه انجمن روزنامه نگاران مسلمان/ سیدنظام الدین موسوی دبیرکل شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟