انتقال آب چشمه قطری گلستان به شاهرود در دستور کار است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟