انجام ندادن تعهدات موجب تعطیلی معدن بوکسیت می شود | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟