انگیزه اختلاف با دولت‌های مسلمان نداریم اما مقابل عوامل امریکا خواهیم ایستاد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟