ایران بیشترین صادرات کالا را به افغانستان دارد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟