ایران در معرض دقیق‌ترین نظام راستی‌آزمایی هسته‌ای در دنیا قرار دارد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟