این حرف ها از قالیباف بعید بود/ قالیباف به هردلیلی در حال تغییر فاز رفتار سیاسی خود است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟