این عقیده که دولت اسلامی کاری به جهنم و بهشت مردم ندارد، غلط است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟