بارش های اخیر تاثیری در تقویت آب آشامیدنی سمنان نداشت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟