بارندگی در استان سمنان کاهش یافت | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟