بارندگی شدید به روستای زرگر آباد دامغان خسارت زد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟