بازار فروش دغدغه اصلی صنعتگران سمنان است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟