بازدید رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان از ایرنا | سايت خبري شاهرود