بافت فرسوده واحدهای مسکونی در روستای عباس آباد میامی/عکس: الناز ملکی | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟