بانکها واحدهای صنعتی نیمه فعال سمنان را حمایت کنند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟