باید اقتصاد بیمار کشورمان را نجات دهیم و وظیفه دولت است که در سیاست‌های خود تجدیدنظر جدی کند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟