برجستگی سپاه در خادم و مردمی بودن است | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟