برداشت آفتابگردان از سطح مزارع کالپوش میامی | سايت خبري شاهرود