برداشت سنگ مس از معادن جنوب دامغان/عکس :ساراخدادادی | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟