بهره برداري از سالن هاي جديد بازرسي قبل از تحويل( PDI)ايران خودرو | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟