بیشتر معادن غیر فلزی شاهرود نیمه فعال هستند | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟