بیش ازسه میلیارد ریال تسهیلات به عشایرمیامی پرداخت شد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟