بیش از هشت هزار حادثه رانندگی شهری در سمنان رخ داد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟