بیل گیتس در صورت نامزدی ریاست جمهوری، رای بالایی خواهد داشت | سايت خبري شاهرود بیل گیتس در صورت نامزدی ریاست جمهوری، رای بالایی خواهد داشت اولین بار در فاین آی تی پدیدار شد.

" />

نظر شما چیست؟