بیکاری سمنان با توسعه واحدهای خودروسازی کاهش می یابد | سايت خبري شاهرود

نظر شما چیست؟